Chrome UX Report

Báo cáo trải nghiệm người dùng Chrome - CrUX Dashboard on Data Studio
Vietnamese:
Chrome UX Report (CrUX) còn gọi là báo cáo trải nghiệm người dùng Chrome - cung cấp các chỉ số trải nghiệm người dùng về cách người dùng Chrome trong thế giới thực trải nghiệm duyệt web.
Các chỉ số core web vitals bao gồm:

LCP (Largest Contentful Paint)

Là chỉ số đo lường thời gian tải hoàn tất của một thành phần lớn nhất trên website được hiển thị đầu tiên sau khi tải trang. Hiện tại LCP sẽ được tính thông qua việc tải hoàn tất của các thẻ sau trên trang:
  • Thẻ <img> hiển thị hình ảnh.
  • Thẻ <video> hiển thị nội dung video.
  • Thẻ <image> hiển thị hình ảnh.
  • Thành phần nền (background) sử dụng hàm url() trong CSS để tải bằng hình ảnh.
  • Các phần tử website kiểu khối (block) trong trang có chứa chữ bên trong.
Để dễ hiểu mời bạn xem một hình ảnh ví dụ bởi Google.
Đạt: <2.5s

FID (First Input Delay)

Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên – đánh giá thời gian phản hồi của trình duyệt khi người dùng tương tác vào một nút bấm, một liên kết hoặc một tính năng tương tác xây dựng bởi JavaScript.
Đạt: <100ms

CLS (Cumulative Layout Shift)

Đo lường bao nhiêu thành phần được dịch chuyển mỗi lần tải trang hoàn tất, hay sự ổn định của bố cục website.
Khi sử dụng website, có bao giờ bạn vào một website nào đó mà khi nó tải hoàn tất rồi, tự nhiên một cái thông báo hiển thị ra làm nội dung website bị đẩy xuống chưa? Đó chính là CLS mà Google đang nói tới.
Đạt: <0.1

Tạo báo cáo CrUX sử dụng Google Data Studio

Phần tiếp theo chúng ta học cách tạo báo cáo CrUX sử dụng Google Data Studio để theo dõi xu hướng trải nghiệm người dùng. Đây là một tiện ích được tạo bởi cộng đồng nó cho phép kết nối dữ liệu CrUX data trên bigQuery và Data Studio. Bạn không cần biết ngôn ngữ lập trình để tạo biểu đồ thống kê, chỉ cần cung cấp URL nguồn & vài thao tác nhấn chuột báo cáo sẽ tự động được tạo ra cho bạn.
Thực hiện theo các bước dưới đây:
  1. 1.
    Truy cập địa chỉ g.co/chromeuxdash . Trình duyệt sẽ đưa tới trang kết nối CrUX trong giao diện Google Data studio, nơi bạn sẽ cần đăng nhập tài khoản Google & cho phép quyền kết nối.
Nhập URL trang web cần báo cáo
Nếu URL tồn tại bạn sẽ được chuyển đến trang tùy biến trường báo cáo, để mặc định & nhấn nút "Create Report".
Tùy biến thông số báo cáo
Một vài hình ảnh về báo cáo dữ liệu core web vitals:
Trang báo cáo tổng quan